KONSOLIDATSIYALASHGAN MOLIYAVIY HISOBOT TUZISHNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

KONSOLIDATSIYALASHGAN MOLIYAVIY HISOBOT TUZISHNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

Maqolada konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobotni tuzish tartibi, davlatlardagi nazariya va
amaliyotdagi rivojlanishi, yaxlit tarzda tuzilishi hamda konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobotni xalqaro standartlar asosida tuzish bosqichlari hamda taqdim etish bo‘yicha ilmiy takliflar bayon etilgan.

Fikr bildirish