Avg
05

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ФИНАНСИРОВАНИЯИНВЕСТИЦИЙ. Раджабова Гузалхон Зохиджоновнамагистрантка группы БХ-2Ташкентского Финансового ИнститутаАбдиева Наргиза ШухратовнаНаучный руководитель – PHD, доценткафедры “Аудит”Ташкентского Финансового Института

Batafsil
Avg
05

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ Абдиева Наргиза ШухратовнаТМИ, PhD, доцент

Batafsil
Avg
05

ЭЛЕКТРОННАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: ПРОСТО ИДОСТУПНО Пердебаева У.Х., Магистрантка гр.БХ-2 в ТФИ,Абдиева Н.Ш., Научный руководитель PhD, Доцент в ТФИ.

Batafsil
Avg
05

ИЧКИ АУДИТ ХИЗМАТИ ХОДИМЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ Тўйчиев Алишер ЖўраевичТМИ Ўқув ишлари бўйич проректориН.Ш.Абдиева ТМИ докторанти

Batafsil
Avg
05

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI HUZURIDAGI INTELLEKTUAL MULK AGENTLIGI№ DGU 10736 Nomi: “Xalqaro audit” fanidan o‘quv qo’llanmasi Qo’shmatov Otaxon Qurbonaliyevich, Abduraimova Maftunaxon Axmatovna,Abdiyeva Nargiza Shuhratovna, Avlokulov Anvar Ziyadullayevich, Islomov FarhodRashidovich, Karimov Akram Abbasovich, UZ

Batafsil
Avg
05

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВАТЕКСТИЛЬНОЙ И ШВЕЙНО-ТРИКОТАЖНОЙПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Научный руководитель: Абдиева Н.Ш. – Доцент ТФИ, PhDРаджабова Г.З. – Магистрантка ТФИ

Batafsil
Avg
04

Bog’lanish

Email: ranking@tfi.uz
Tel: (8 371) 234-46-26
Manzil: 100000 г. Ташкент, улица А.Темура 60A

Sayt haqida ma’lumot

Saytda joylashtirilgan barcha ma’lumotlar O`zbekiston va xalqaro qonunchilik mualliflik huquqlari asosida himoyalangan. Saytdagi ma’lumotlardan sayt muallifi ruxsatisiz foydalanish ta’qiqlanadi.

Sayt statistikasi

Яндекс.Метрика
TOP